Випуск 4. 2002

ВСТУП

Для задоволення зростаючих потреб населення необхідно збільшити виробництво продуктів харчування, на основі застосування науково обґрунтованих заходів землеробства, у тому числі запровадження відповідних сівозмін, способів основного обробітку ґрунту та системи удобрення.
Висока ефективність сівозмін доведена багатьма дослідженнями наукових установ та досвідом виробництва. Внаслідок впровадження сівозмін зростає ефективність удобрення та інших агротехнічних заходів, підвищується стійкість рослин до несприятливих умов.
Певний внесок у розробку теорії та практики сівозмін, способів основного обробітку та удобрення зроблено науковцями Інституту цукрових буряків та його мережі, у тому числі авторами книжки.
На основі досліджень попередніх років бурякосійним господарствам було рекомендовано багатопільні (в основному 10-пільні) польові сівозміни, що цілком відповідало потребам багатогалузевих господарств, які вирощували велику кількість сільськогосподарських культур. Такі сівозміни давали можливість значного маневру при потребі змінювати співвідношення культур без різкого порушення прийнятого чергування, забезпечували високу продуктивність цукрових буряків, інших сільськогосподарських культур і сівозмін в цілому.
Перехід до ринку спонукає збільшувати в доступних межах посівні площі провідних, найбільш конкурентноздатних культур при одночасному скорочуванні менш конкурентноздатних без зниження врожайності. Тобто існуючі в багатьох господарствах універсальні сівозміни прийшли у невідповідність до сучасних ринкових умов, і тому їх потрібно переглядати відповідно до нової структури посівних площ. Крім того, при ство¬ренні фермерських та орендних господарств виникає необхідність введення сівозмін з короткою ротацією. Спеціалізація господарств вимагає вивчення можливості насичення сівозміни певними культурами стосовно їхніх біологічних властивостей. Тобто сівозміни повинні стати засобом стабілізації родючості ґрунту та сталого розвитку землеробства в умовах обмеженого ресурсозабезпечення.
Великий обсяг у книжці присвячено основному обробітку фунту в сівозміні, зокрема поверхневому, глибокому безполицевому, комбінованому та поглибленню орного шару, а також ефективності застосування добрив у сівозмінах.
При підготовці книжки використані багаторічні дані авторів, матеріали дослідних станцій, які одержані за участю М.К.Пятківського, О.М.Хильницького, Н.К.Шиманської, Я.П. Цвея, В.П.Юрчака, М.Н.Кондратюк, Є.В.Ковбасюка, Г.М.Гумовської, Н.Д.Івасик, Л.В.Костащук, А.Ф.Одреховського, О.Т.Петрової, В.Г.Сироти, М.М.Климчука, Ю.П.Дубового, В.М.Бабченка, В.П.Педос, В.П.Федоренка, М.М.Мартиновича, С.С.Костенка, Т.В.Колібабчук, Л.І.Мартинович, М.А.Васильченка, В.Х.Радзивила, В.Ф.Панченка, С.І.Власенка, С.М.Тимошенка, В.А.Дорошенка, Л.М.Іванової, А.М.Горобця, С.Ю.Зорі, О.В.Герасименка, А.О. Шевченка, В.М.Смірних, А.М.Чишко, Г.С.Гончарука, К.П.Зорі, В.Ф.Корнієнко, В.В.Герасименко, Г.С.Когут, М.В.Тищенка, Н.А.Горобець, Б.М.Богуна, М.М.Кожухівського, аспірантів І.О.Рябченко, Ж.Л.Матковської, а також літературні дані та досвід господарств.
Розрахована на студентів, аспірантів, наукових працівників, а також агрономів та керівників господарств усіх форм власності.
Книга має три частини, в яких висвітлено сівозміни, основний обробіток ґрунту та удобрення культур в зоні бурякосіяння.