Випуск 9. 2007

У збірнику представлені статті, які присвячені проблемам методології, програмування та методики довготривалих і тимчасових польових дослідів, лабораторних досліджень. Розглядаються методи й методика селекційного та насінницького процесів, особливості методів досліджень із захисту рослин, результати НДР і ДКР з розробки технічних засобів для експериментів.

Для наукових працівників, аспірантів, викладачів і студентів вищих аграрних закладів.

 

Перед робітниками сільського господарства поставлені задачі не лише забезпечити населення продуктами харчування високої якості, а й освоїти поновлювальні джерела енергії, забезпечити стійкість агроекосистеми, ефективно використовувати заходи агроландшафтного землеробства, адаптивні технології виробництва рослинної продукції.
У зв’язку з цим ускладнюються задачі сільськогосподарської науки, зростають вимоги до методики польового досліду, який с основою агрономічних досліджень.
Все це викликає необхідність інвентаризації польових дослідів, у першу чергу, довготривалих стаціонарних, корекції загальних підходів до дослідної справи, удосконалення методології планування і проведення експериментів.
Для підвищення інформативності та ефективності польових дослідів необхідні подальший розвиток й інтеграція комп’ютерних технологій, сучасних математичних методів, механізації робіт в експериментах.
Такі проблеми були предметом обговорення на Всеукраїнській науковій конференції «Методика, механізація, автоматизація та комп’ютеризація досліджень у землеробстві, рослинництві, садівництві та овочівництві», яка була організована Українською академією аграрних наук, Асоціацією сприяння польовим дослідженням, Інститутом цукрових буряків і відбулася 26-27 червня 2007 р. у м. Києві.
Практично усі автори статей збірника наукових праць брали участь у роботі конференції й виступили з доповідями.
Сподіваємось, що опубліковані у збірнику матеріали  викличуть певний інтерес у читачів і будуть використані у своїй науковій діяльності.