Випуск 1. 1999

У збірнику висвітлено історію становлення та розвитку Верхняцької дослідно-селекційної станції Інституту цукрових буряків УААН за 100 років (1899-1999), досягнення колективу науковців в селекції і впровадженні у виробництво високопродуктивних і високоцукристих сортів і гібридів цукрових буряків, цінних сортів зернових культур, в розробці та широкому впровадженні в бурякосіючі господарства системи землеробства та української інтенсивної технології виробництва цукрових буряків та інших культур сівозміни, адаптованої стосовно грунтово-кліматичних умов Центральної Лісостепової зони України.

Для науковців, спеціалістів-практиків, студентів ВУЗів, технікумів, аспірантів.