Випуск 5. 2003

У збірнику викладено результати наукових досліджень з питань селекції, фізіології, насінництва, захисту рослин, системи обробітку та удобрення ґрунту, механізації та економіки.
Висвітлюється питання шляхів створення високопродуктивних конкурентоспроможних сортів і гібридів та методів покращення якості насіння, особливостей застосування енергозберігаючих технологій вирощування, економічне обґрунтування функціонування бурякової галузі за ринкових умов.
Для наукових працівників, аспірантів і студентів аграрних ВУЗів, керівників і спеціалістів сільського господарства.