Випуск 8. 2005

У збірнику викладено результати наукових досліджень з питань селекції, насінництва, біотехнології, захисту рослин, механізації, економіки виробництва цукрових та кормових буряків.
Висвітлюються питання шляхів введення високопродуктивних конкурентоспроможних сортів і гібридів та покращення якості насіння, використання сучасних біотехнологічних методів створення нових селекційних матеріалів, особливостей застосування енергозберігаючих технологій вирощування, економічне обгрунтовання вартості сорту, насіння цукрових буряків, цукросировини, цукру.
Для наукових працівників, спеціалістів сільського господарства, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.