Випуск 23. 2015

Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків: зб. наук. праць / Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків, Нац. акад. аграр. наук України. – К. : ФОП Корзун Д. Ю., 2015. – Вип. 23. – 176 с. ISSN 2410-1281.

У збірнику висвітлюються результати наукових досліджень, проведених ученими науково-дослідних та навчальних установ аграрного профілю України та країн ближнього зарубіжжя, з актуальних питань новітніх технологій вирощування, переробки та зберігання продукції рослинництва, а також пов'язаних із ними галузей сільськогосподарського виробництва.

Для наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів ВНЗ аграрного профілю, спеціалістів сільського господарства.

 

Приклад бібліографічного оформлення статті зі збірника:

Рівень забезпеченості рослин проса макроелементами залежно від системи удобрення / Р. Є. Грищенко, О. Г. Любич, О. В. Глієва, Т. В. Мазуренко // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків : зб. наук. праць / Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків, Нац. акад. аграр. наук України. – К. : ФОП Корзун Д.Ю., 2015. – Вип. 23. – С. 14–18.

Статті збірника: 
ДолученняРозмір
Титульна сторінка збірника40.35 КБ
Вихідні дані збірника169.12 КБ
Зміст654.01 КБ
Грищенко Р.Є., Любич О.Г., Глієва О.В., Мазуренко Т.В. Рівень забезпеченості рослин проса макроелементами залежно від системи удобрення1.55 МБ
Димитров С.Г. Формування продуктивності гібридів соняшнику залежно від елементів технології вирощування1.7 МБ
Іванченко Т.В., Резанова Г.І. Вплив кремнійауксинового біостимулятора Енергія-М на продуктивність і якість зернових культур в умовах сухостепової зони Нижнього Поволжя Росії2.24 МБ
Каленська С. М., Токар Б. Ю. Урожайність ячменю ярого залежно від рівня мінерального живлення1.32 МБ
Карпук Л. М. Динаміка наростання сирої біомаси гібридів буряків цукрових залежно від позакореневого підживлення2.36 МБ
Леонтюк І. Б. Вплив гербіциду калібр та регулятора росту біолан на висоту рослин та врожайність пшениці озимої1.98 МБ
Мандровська С. М., Балан В. М. Продуктивність проса прутоподібного (Panicum virgatum L.) залежно від норми висіву та сортових особливостей1.93 МБ
Марчук О. О. Вміст розчинних вуглеводів у соку стебел сорго цукрового залежно від агротехніки вирощування1.93 МБ
Полторецький С. П. Врожайні властивості насіння проса сформовані під дією різних параметрів сівби2.21 МБ
Сторожик Л. І. Коренева система сорго цукрового та особливості її формування1.6 МБ
Ткач О. В. Вплив площі живлення на врожайність цикорію коренеплідного2.2 МБ
Усов О. С., Манько К. М. Особливості формування врожайності сортів пшениці твердої ярої залежно від попередника та основного обробітку ґрунту2.75 МБ
Хоміна В. Я., Тарасюк В. А. Вплив агротехнічних заходів на формування врожайності розторопші плямистої1.67 МБ
Яхтанігова Ж. М. Вплив способів сівби на продуктивність озимої пшениці1.53 МБ
Балагура О. В., Балан В. М. Вплив погодних умов на ріст, розвиток та продуктивність насінників цукрових буряків1.66 МБ
Дубчак О. В., Андреєва Л. С., Вакуленко П. І., Корнєєва М. О. Створення моделі гібридів цукрових буряків нового покоління2.12 МБ
Духіна Н. Г., Мельник О. В., Муравйов В. О. Вплив способів зрошення та біологічно активних речовин на продуктивність оздоровленного насіннєвого матеріалу картоплі1.7 МБ
Корнєєва М. О., Ненька О. В., Ненька М. В. Добір високоврожайних гібридних комбінацій цукрових буряків за участю компонентів, оцінених за діалельною та топкросною схемами2.42 МБ
Лайко І. М., Міщенко С. В., Орлов М. М., Маринченко І. О., Шкурдода С. В., Пасічник В. В. Перспективи переорієнтації селекції конопель для створення сортів медичного напряму використання1.57 МБ
Миколайко В. П., Моргун А. В. Новий сорт цикорію коренеплідного Софіївський 71.69 МБ
Холод С. М., Іллічов Ю. Г., Вискуб Р. С. Потенціал географічно віддалених зразків озимої пшениці розсадника 18TH FAWWON-SA в зоні південного Лісостепу України2.24 МБ
Чередничок О. І. Анатомо-морфологічна характеристика складових насінини селекційних номерів цукрових буряків1.56 МБ
Богатир Л. В. Вплив основного обробітку та добрив на поживний режим торфового ґрунту при вирощуванні кукурудзи3.16 МБ
Танчик С. П., Павлов О. С., Паламарчук О. М. Вплив попередників та норм висіву насіння на актуальну забур’яненість і врожайність пшениці озимої в Правобережному Лісостепу України2.84 МБ
Валецька О. В., Гаврилюк В. А. Динаміка чисельності мікроорганізмів азотного циклу дерново-слабопідзолистого зв’язанопіщаного ґрунту під впливом удобрення2.61 МБ
Повх О. В. Економічна та біоенергетична ефективність застосування органічного ферментованого добрива та мікробіологічного препарату в технології вирощування капусти білоголової1.57 МБ
Куц О. В., Терьохіна Л. А., Мозговський О. Ф. Мікробіологічна активність ґрунту за альтернативних систем удобрення капусти білоголової пізньостиглої2.62 МБ
Онищенко О. І., Бойко І. В., Абросімова Г. Л., Череднік Ю. В. Вплив субстрату на врожайність перцю солодкого в плівкових теплицях1.89 МБ
Семибратська Т. В. Спосіб передсадивної підготовки бульб картоплі ранньої в умовах східного Лісостепу України2.65 МБ
Курдюкова О. М., Жердєва К. О. Ефективність хімічних та механічних заходів контролю чорнощиру нетреболистого в посівах соняшнику в Лівобережному Степу України1.18 МБ
Половинчук О. Ю. Вплив агротехнічний прийомів на рівень пошкодженості сходів цукрових буряків листогризучими шкідниками3.15 МБ