Випуск 11. 2010

Присвячується 50-річчю виведення і впровадження у виробництво сортів цукрових буряків з однонасінними плодами.

 

У збірнику викладено результати наукової конференції "Теоретичні основи і сучасні методи створення однонасінних гібридів цукрових буряків".

Для наукових працівників, спеціалістів сільського господарства, аспірантів і студентів вищих аграрних закладів.

 

Одноростковість коренеплодів - одна з найважливіших господарсько-корисних ознак, що розв’язує одразу декілька проблем, - заощаджує значні матеріальні ресурси, істотно знижує трудомісткість промислового вирощування сировини і не вимагає затрат ручної праці під час формування густоти насадження в посівах, відкриває значні перспективи для повної механізації вирощування цієї культури.

Збірник наукових праць, який укладено на основі доповідей та виступів учасників конференції, відкриває багато маловідомих сторінок із історії становлення біологічної й сільськогосподарської науки, вітчизняного буряківництва в цілому. Тут окреслено етапи створення однонасінних форм білоцерківської, ялтушківської та уладово-люлинецької селекції, низку теоретичних проблем однонасінності, в т.ч. й нові методичні підходи в створенні адаптивних одноросткових форм цукрових буряків, шляхи створення генетично модифікованих матеріалів, роль багатонасінних запилювачів цукрових буряків у формуванні гетерозису гібридів на чоловічостерильній основі, технологічні питання вирощування однонасінних сортів і гібридів, всебічно висвітлено результати досліджень однонасінних сортів цукрових буряків за останні 50 років, у т.ч. вплив на умови їх життя та продуктивність сівозмін, способів обробітку ґрунту, удобрення, різних за генетичною структурою материнських компонентів тощо.
Вміщено в збірнику й статті, в яких вдячні вчені-послідовники віддають данину світлій пам’яті першовідкривачів, своїх вчителів-наставників, які вписали цю славетну сторінку в історію світової науки.