Випуск 24. 2016

Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків: зб. наук. праць / Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків, Нац. акад. аграр. наук України. – К. : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 24. – 134 с. ISSN 2410-1281.

У збірнику висвітлюються результати наукових досліджень, проведених ученими науково-дослідних та навчальних установ аграрного профілю України та країн ближнього зарубіжжя, з актуальних питань новітніх технологій вирощування, переробки та зберігання продукції рослинництва, а також пов'язаних із ними галузей сільськогосподарського виробництва.

Для наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів ВНЗ аграрного профілю, спеціалістів сільського господарства.

 

Приклад бібліографічного оформлення статті зі збірника:

Енергетична продуктивність цукрового сорго залежно від елементів технології вирощування / О. М. Ганженко, Л. А. Герасименко, О. Г. Іванова, К. М. Копчук // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків : зб. наук. праць / Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків, Нац. акад. аграр. наук України. – К. : ФОП Корзун Д.Ю., 2016. – Вип. 24. – С. 11–18.

Статті збірника: 
ДолученняРозмір
Титульна сторінка збірника45.99 КБ
Вихідні дані збірника163.14 КБ
Зміст402.05 КБ
Ганженко О.М., Герасименко Л.А., Іванова О.Г., Копчук К.М. Енергетична продуктивність цукрового сорго залежно від елементів технології вирощування2.07 МБ
Присяжнюк О.І., Сонець Т.Д., Половинчук О.Ю., Коровко І.І. Комплексна оцінка сучасних гібридів цукрових буряків2.48 МБ
Сінченко В.М., Шамсутдінова А.В. Вплив позакореневого підживлення мікродобривами на стан рослин цукрових буряків1.74 МБ
Чинчик О.С. Вплив способів удобрення на формування структури та врожайності сої (Glycine max (L.) Merr.) в умовах Лісостепу Західного1.66 МБ
Доронін В.А., Гізбуллін Н.Г., Моргун І.А. Особливості формування врожаю та якості насіння буряків цукрових в умовах краплинного зрошення2.03 МБ
Іванов Ю.М., Власенко С.В., Панов О.І., Орлов С.Д. Прояв ознаки морозостійкості в гібридних поколіннях пшениці м'якої озимої1.39 МБ
Корнєєва М.О., Фалатюк Л.В., Мельник Я.А. Добір кращих ліній закріплювачів стерильності буряків цукрових за вмістом калію в селекції на покращену технологічну якість коренеплодів1.85 МБ
Орлов С.Д., Нечепоренко Л.П. Створення вихідних матеріалів вівса ярого з новими ознаками1.7 МБ
Чемерис Л.М., Корнєєва М.О., Мацук М.Б., Федоренко І.А. Стабілізація тетраплоїдних ліній запилювачів буряків цукрових за плоїдністю та їх оцінка за господарсько-цінними ознаками2.34 МБ
Курило В.Л., Гументик М.Я., Квак В.М., Дубовий Ю.П. Удосконалення елементів технології вирощування міскантусу в умовах Центрального Лісостепу України для виробництва твердого біопалива2.24 МБ
Скачок Л.М., Квак В.М. Комплексна оцінка вирощування біоенергетичних культур залежно від різних систем удобрення1.71 МБ
Фучило Я.Д., Сінченко В.М., Мельничук Г.А. Особливості росту дворічних енергетичних плантацій деяких сортів верби прутовидної в умовах Центрального Лісостепу1.72 МБ
Калатур К.А., Пилипенко Л.А., Бойко А.Л. Роль фітонематод родин Longidoridae i Trichodoridae у векторному перенесенні збудників вірусних хвороб рослин2.53 МБ
Саблук В.Т., Грищенко О.М., Смірних В.М., Суслик Л.І. Попередження масового розмноження фітофагів у полях бурякової сівозміни2.42 МБ
Сінченко В.М., Аскаров В.Р. Ефективність застосування мікродобрив та фунгіцидів проти хвороб листкового апарату на посівах буряків цукрових1.48 МБ
Слюсар І.Т., Богатир Л.В., Єзерковський А.В. Вплив основного обробітку староорних органогенних ґрунтів на їхні водно-фізичні властивості та продуктивність жита озимого і гречки1.67 МБ