Випуск 22. 2014

Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків: зб. наук. праць / Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків, Нац. акад. аграр. наук України. – К.: ФОП Корзун Д.Ю., 2014. – Вип. 22. – 163 с.

У збірнику висвітлюються результати наукових досліджень, проведених ученими науково-дослідних та навчальних установ аграрного профілю України та країн ближнього зарубіжжя, з актуальних питань новітніх технологій вирощування, переробки та зберігання продукції рослинництва, а також пов'язаних із ними галузей сільськогосподарського виробництва.

Для наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів ВНЗ аграрного профілю, спеціалістів сільського господарства.

 

Приклад бібліографічного оформлення статті зі збірника:

До питання методики оцінки та добору вихідних селекційних матеріалів цукрових буряків за ознакою репродуктивної системи та життєздатності насіння / [В.М. Балан, В.А. Доронін, О.Г. Кулік, В.М. Змієвський] // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків : зб. наук. праць / Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків, Нац. акад. аграр. наук України. – К.: ФОП Корзун Д.Ю., 2014. – Вип. 22. – С. 14-17.

Статті збірника: 
ДолученняРозмір
Титульна сторінка збірника77.17 КБ
Вихідні дані збірника285.82 КБ
Зміст395.94 КБ
Балан В.М., Доронін В.А., Кулік О.Г., Змієвський В.М. До питання методики оцінки та добору вихідних селекційних матеріалів цукрових буряків за ознакою репродуктивної системи та життєздатності насіння410.75 КБ
Ганженко О.М. Методика визначення площі листкової поверхні цукрового сорго719.56 КБ
Доронін В.А., Кравченко Ю.А., Бусол М.В., Доронін В.В., Бойко І.І. Метод визначення якості насіння світчграсу411.52 КБ
Жабенко О.В., Гунчак В.М., Філімонова А.Г., Кордулян Р.О. Використання CRM-систем та краудсорсингу в апаратній та програмній комп'ютеризації АПК України527.56 КБ
Кузнєцова І.В. Визначення основних показників пористості листків стевії (Stevia rebaudiana Bertoni)627.9 КБ
Пилипенко Л.А., Калатур К.А. Методи молекулярно-генетичної діагностики бурякової нематоди Heterodera schachtii Schmidt490.45 КБ
Сінченко В.М., Пиркін В.І., Москаленко В.П., Шамсутдінова А.В., Аскаров В.Р. Удосконалення методики з визначення економічної ефективності наукових розробок428.28 КБ
Сторожик Л.І. До питання методики вирощування сорго цукрового для виробництва рідкого біопалива в сумісних посівах з іншими культурами489.43 КБ
Шатковський А.П., Черевичний Ю.О., Журавльов О.В. Основні вимоги, особливості та напрями проведення польових досліджень в умовах краплинного зрошення447.96 КБ
Чернуський В.В. Методологічні підходи до створення системних автоматизованих комплексів збору та аналізу даних у процесі добору у зв'язку з селекцією сільськогосподарських культур1.4 МБ
Яцева О.А. Методи індукції апозиготії цукрових буряків в умовах селекційно-тепличного комплексу685.67 КБ
Карпук Л.М., Поліщук В.В. Особливості росту і розвитку рослин цукрових буряків залежно від якості насіння594.49 КБ
Курило В.Л., Григоренко Н.О., Марчук О.О. Вміст та співвідношення пластидних зелених пігментів у листках рослин сорго цукрового залежно від пвливу елементів живлення та гербіцидів609.77 КБ
Сікора Ю.В. Урожайність листків різних сортів тютюну залежно від удобрення такількості ломок448.21 КБ
Телекало Н.В. Формування показників індивідуальної продуктивності зерна інтенсивних сортів гороху412.93 КБ
Хоміна В.Я., Тарасюк В.А. Агротехніка вирощування жировмісних культур для потреб медицини397.85 КБ
Чинчик О.С. Особливості формування показників фотосинтетичної продуктивності квасолі звичайної під впливом екограну і мінеральних добрив399.86 КБ
Власенко В.С. Вплив системи удобрення на водний режим грунту у посівах буряків цукрових413.06 КБ
Леньшин О.Г. Баланс азоту в чотирипільних сівозмінах за різного використання побічної продукції в умовах Лісостепу України390.82 КБ
Ткаченко М.А., Літвінов Д.В. Продуктивність типових сівозмін лісостепу залежно від інтенсивності агрохімічного навантаження421.08 КБ
Цвей Я.П., Кісілевська М.О., Торліна О.М. Вміст гумусу в чорноземних грунтах залежно від сівозмін та систем удобрення385.42 КБ
Корнєєва М.О., Ненька М.М., Вакуленко П.І. Застосування селекційних агрофонів для оцінки адаптивності компонентів гібридів цукрових буряків903.17 КБ
Корнєєва М.О., Фалатюк Л.В. Рекурентна селекція як метод покращення технологічної якості коренеплодів запилювачів - компонентів ЧС гібридів цукрових буряків505.92 КБ
Мазур З.О., Корнєєва М.О., Навроцька Е.Е. Генетико-статистичні параметри ознак урожайності і висоти рослин озимого жита513.5 КБ
Орлов С.Д., Калюжна Е.А., Українець В.В. Удосконалення способів добору та оцінки генотипів гороху за комплексом господарсько-цінних ознак1.26 МБ
Бакін А.В., Тарасенко О.В. Вологозабезпечення рослин кукурудзи за внесення мінеральних добрив і прямої сівби530.59 КБ
Господаренко Г.М., Пташник М.М. Вплив видів, норм і строків внесення азотних добрив на елементи структури врожаю жита озимого402.22 КБ
Осокіна Н.М., Полянецька І.О., Любич В.В., Возіян В.В. Оцінка сортів пшениці озимої за виходом борошна з урожаєм зерна пшениці озимої664.36 КБ
Корнієнко С.І., Терьохіна Л.А., Могильний В.В. Збереженість маточних коренеплодів буряку столового та вихід насіння в залежності від строків сівби та густоти маточних рослин415.38 КБ
Волоха М.П., Балан В.М. Розробка технологічного комплексу машин для виробництва цукрових буряків з комбінованою шириною міжрядь. Частина 13.13 МБ
Волоха М.П., Балан В.М. Розробка технологічного комплексу машин для виробництва цукрових буряків з комбінованою шириною міжрядь. Частина 24.93 МБ
Гонтаренко С.М., Герасименко Г.М. Живильні середовища для індукції калусогенезу в культурі пиляків цукрових буряків568.5 КБ