Випуск 6. 2003

Наводяться результати досліджень щодо визначення оптимальних показників якості роботи комплексу бурякозбиральних машин, із застосуванням яких значно зменшуються втрати вирощеного врожаю цукрових буряків, а також зберігаються технологічні якості коренеплодів при механізованому збиранні.

Розроблені методи вивчення параметрів рослин цукрових буряків дозволяють науково обгрунтувати основні вимоги щодо встановлення нормативів і допустимої межі втрат цукроносної маси при зрізі гички, викопуванні коренеплодів. Крім того, запропонована методика математичної обробки результатів експериментальних досліджень дозволяє на вірогідному рівні порівнювати техніко-економічні показники за якістю виконання технологічних процесів, що є основою для розробки вихідних вимог на комплекс машин і технологічні процеси збирання цукрових буряків.

Для наукових працівників, аспірантів, студентів учбових закладів, спеціалістів і механізаторів бурякосійних господарств.