Випуск 25. 2017

Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків: зб. наук. праць / Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків, Нац. акад. аграр. наук України. – К. : ФОП Корзун Д. Ю., 2017. – Вип. 25. – 136 с.  ISSN 2410-1281.

У збірнику висвітлено результати наукових досліджень, проведених ученими науково-дослідних та навчальних установ аграрного профілю України та країн ближнього зарубіжжя з актуальних питань новітніх технологій вирощування, переробки та зберігання продукції рослинництва, а також пов'язаних із ними галузей сільськогосподарського виробництва.

Для наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів ВНЗ аграрного профілю, спеціалістів сільського господарства.

 

Приклад бібліографічного оформлення статті зі збірника:

Мінливість маси кореневища міскантусу гігантського залежно від застосування абсорбенту за садіння ризом / В. А. Доронін, В. В. Дрига, Ю. А. Кравченко,
В.В. Доронін // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків : зб. наук. праць / Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків, Нац. акад. аграр. наук України. – К. : ФОП Корзун Д.Ю., 2017. – Вип. 25. – С. 17–25.

Статті збірника: 
ДолученняРозмір
Титульна сторінка збірника68.01 КБ
Вихідні дані збірника215.83 КБ
Зміст286.74 КБ
Гончаров Ю.О., Шитікова Ю.В., Мельник С.І., Сігалова І.О. Оцінка алельного стану гена β-каротингідроксилази1 у ліній кукурудзи (Zea mays L.)918.57 КБ
Доронін В.А., Дрига В.В., Кравченко Ю.А., Доронін В.В. Мінливість маси кореневища міскантусу гігантського залежно від застосування абсорбенту за садіння ризом973.06 КБ
Корнєєва М.О., Тимчишин С.М., Тимчишин Л.С. Характеристика компонентів цукрово-кормових гібридів буряків, придатних для виробництва біопалива816.59 КБ
Чемерис Л.М., Корнєєва М.О., Федоренко І.А., Змієвський В.М. Ефективність доборів за плоїдністю рослин у тетраплоїдних популяціях запилювачів – компонентів ЧС гібридів цукрових буряків863.1 КБ
Іваніна В.В., Павук І.А. Економічна та енергетична ефективність вирощування буряків цукрових за альтернативних систем удобрення832.66 КБ
Каленська С.М., Єременко О.А., Таран В.Г., Крестьянінов Є.В., Риженко А.С. Адаптивність польових культур за змінних умов вирощування833.39 КБ
Присяжнюк О.І., Король Л.В. Фотосинтетична діяльність гороху залежно від впливу агротехнічних прийомів в умовах Лісостепу України879.47 КБ
Присяжнюк О.І., Топчій О.В. Формування елементів структури врожайності сочевиці залежно від строків сівби, мікродобрив і регуляторів росту816.36 КБ
Сторожик Л.І., Музика О.В. Фотосинтетичний потенціал посівів сорго цукрового в умовах Центрального Лісостепу України839.92 КБ
Фучило Я.Д., Гайда Ю.І., Сбитна М.В., Фучило Д.Я. Ріст і продуктивність енергетичних плантацій тополі в умовах Західного Лісостепу України826.08 КБ
Близнюк А.Ю. Біометричні показники рослин сорго зернового залежно від строків сівби819.4 КБ
Цвей Я.П., Бондар С.О. Забур’яненість пшениці озимої в різноротаційних сівозмінах832.78 КБ
Ворожко С.П., Грищенко О.М. Шкідлива ентомофауна агроценозу буряків цукрових833.93 КБ
Макух Я.П. Особливості формування врожайності міскантусу гігантського за спільної вегетації з бур’янами901.56 КБ
Саблук В.Т., Омельянович Р.В. Видовий склад та щільність ґрунтової ентомофауни за різних систем землеробства у Правобережному Лісостепу України809.31 КБ
Саблук В.Т., Педос В.П., Змієвський О.В. Ефективність біофунгіцидів проти ураженості рослин буряків цукрових церкоспорозом807.13 КБ