Випуск 30. 2022

Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків: зб. наук. праць / Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків, Нац. акад. аграр. наук України. Київ, 2022. Вип. 30. 118 с.

У збірнику висвітлено результати наукових досліджень, проведених ученими науково-дослідних та навчальних установ аграрного профілю України та країн ближнього зарубіжжя з актуальних питань новітніх технологій вирощування, переробки та зберігання продукції рослинництва, а також пов'язаних із ними галузей сільськогосподарського виробництва.

Для наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів ВНЗ аграрного профілю, спеціалістів сільського господарства.

 

Приклад бібліографічного оформлення статті зі збірника:

Бондар C. О., Денисенко О. В., Кісілєвська М. О. Агрохімічний стан чорнозему типового слабосолонцюватого під цукровими буряками в залежності від системи удобрення і обробітку ґрунту у зернопросапній сівозміні. Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. 2020. Вип. 28. С. 11–19.

Статті збірника: 
ДолученняРозмір
Титульна сторінка та вихідні дані збірника172.6 КБ
Зміст253.13 КБ
Öztürk İ. Оцінка впливу навколишнього середовища на елементи врожайності у генотипів ячменю (Hordeum vulgare L.) в умовах зрошення552.96 КБ
Роїк М. В., Балагура О. В., Ковальчук Н. С., Зінченко О. А., Власюк В. І., Федорощак Л. Г. Насіннєва продуктивність алоплазмотичних ліній на основі стерильних цитоплазм Вeta patula і B. maritima за апозиготичного способу репродукції насіння581.48 КБ
Дрига В. В., Доронін В. А., Кравченко Ю. А., Доронін В. В., Орлов С. Д. Вплив умов зберігання насіння проса прутоподібного на його якість залежно від маси 1000 насінин413.79 КБ
Каленська С. М., Говенько Р. В. Продуктивність кукурудзи залежно від забезпечення тепловими одиницями та живлення різними видами азотних добрив475.86 КБ
Новицька Н. В., Пономаренко О. В. Фотосинтетичні параметри посівів гороху озимого залежно від азотного удобрення та інокуляції насіння в умовах Правобержного Лісостепу України506.61 КБ
Присяжнюк О. І., Гончарук О. М. Особливості формування продуктивності та якості біомаси міскантусу гігантського під впливом елементів агротехніки429.43 КБ
Присяжнюк О. І., Мусіч В. В. Формування біометричних показників посівів проса прутоподібного за вирощування на кислих ґрунтах446.38 КБ
Присяжнюк О. І., Пенькова С. В. Вплив азотного удобрення та позакореневого підживлення на продуктивність та енергетичну ефективність плантацій міскантусу гігантського458.65 КБ
Присяжнюк О. І., Шульга С. С. Формування продуктивності та технологічної якості буряків цукрових в умовах континентального клімату514.95 КБ
Фучило Я. Д., Бордусь О. О. Вирощування однорічних живцевих саджанців тополі за різних строків садіння та способів нарізання живців441.37 КБ
Царук І. В., Рахметов Д. Б. Екологічна пластичність та стабільність продуктивності озимих капустяних культур під впливом елементів технології вирощування437.38 КБ
Любич В. В., Кононенко Л. М., Полторецька Н. М., Войтовська В. В. Азотовмісний складник та жирнокислотний склад насіння різних сортів амаранту410.43 КБ